Istnieje obecnie łącznie 38258 filmów na naszej stronie.

Regulamin

Regulamin:

 

#1 Postanowienia ogólne:
Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

#2 Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu
Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
Bez-limitu.tv zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,

Bez-limitu.tv nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

 

#3 Prawa własności intelektualnej
Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

Bez-limitu.tv zawiera tylko i wyłącznie linki do innych stron www wraz z krótkim opisem. Treści zawarte na tych stronach są własnością ich autorów i podlegają ochronie prawem autorskim.

 

#4 Postanowienia końcowe

Na wyraźne żądanie Użytkownika administracja usuwa jego konto. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w serwisie Bez-limitu.tv; Administracja nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych linków, komentarzy, raportów i oddanych głosów.
Administracja serwisu Bez-limitu.tv zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu , jak również jego likwidację.
Zapytania dotyczące funkcjonalności serwisu Bez-limitu.tv można złożyć w formie elektronicznej. Zapytanie powinno zawierać nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w serwisie.
Niniejszy regulamin może być zmieniony przez administracja serwisu Bez-limitu.tv w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez administrację serwisu Bez-limitu.tv, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie zmienionego regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta.